Uslovi korištenja

Zadnji put ažurirano 27.7.2021.

Pažnja: molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe internet sajta ili aplikacije eKupovina. Korišćenjem našeg internet sajta ili aplikacije potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi). Prodajni portal eKupovina koja je u vlasništvu firme HD Computers d.o.o., Istočno Sarajevo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.Sadržaji objavljeni na internet sajtu www.ekupovina.ba, vlasništvo su HD Computers d.o.o. i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta niti aplikacije ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu ili aplikaciji u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.Kada koristite naš internet sajt ili aplikaciju nije dozvoljeno da:

1. Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja
2. Objavljujete ili prenosite na internet sajt ili na aplikaciju svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima
3. Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu
4. Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
5. Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
6. Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt ili aplikaciju u cilju njihovog onesposobljavanja
7. Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta ili aplikacije

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt ili aplikaciju na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

Ukoliko se isporuka poručene robe vrši na adresu kupca, putem brze pošte ili HD Computers d.o.o. ( eKupovina ) dostavom kupac je dužan da izvrši pregled iste sa kurirom brze pošte i utvrdi ispravnost ambalaže jer sve proizvode koje šaljemo su fabrički zapakovani, ukoliko prilikom pregleda amabalaže kupac ili kurir utvrde da je ista oštećena potrebno je istu odmah vratiti na našu adresu, to jeste odbiti prijem pošiljke. Nakon izvršenog prijema pošiljke smatraćemo da je ista ispravna jer je kupac izvršio fizički pregled i ustanovio ispravnost amabalaže. Kupac je obavezan nakon prijema pošiljke a najkasnije u roku od 2 sata od prijema iste obavijestiti prodavca o eventulanim fizičkim defektima robe koju je primio, a koje je ustanovio prilikom otvaranja i testiranja iste. Za sve mehaničke kvarove koji nisu fizičke prirode nadležan je ovlašteni serviser u roku trajanja garantnog perioda.

Za riješavanje svih eventualnih sporova nadležan je sud u Istočnom Sarajevu.